Förskola med Odling

Vo Trong Nghia Arkitekter har ritat en förskola för ca 500 barn i staden Dong Nai i Vietnam. Ett myckket speciellt projekt som är en prototyp av ett hållbart utbildningsområde i ett tropiskt klimat. Med hjälp av Arkitekt-och mekaniska energisparande metoder tillämpas bland annat; gröna tak, PC-betong lamell för skuggning, med hjälp av återvinningsmaterial, återvinning av vatten, sol varmvatten med mera. Dessa enheter är utformade synligt för barn att inse den viktiga roll vi alla spelar för ett hållbart samhälle.
Likt en grön orm slingrar sig taket runt sig själv och bildar tre innergårdar. Gårdarna skapar trygghet och en säkerhet medans taket som utgörs till största delen av odlingar ger barnen både utbildning och skapar nyfikenhet i sina upplevelser. Byggnaden är en av pilotprojektet för LOTUS, den gröna Betyg av Vietnam Green Building Council (Silver, provisoriska certifikat).