Dino är tillbaka!

Det är väl ingen som missar att Dinovember fortfarande pågår! Hela november ut.
Numera finns det till och med en bok att tillgå om fantasin tryter.
 
 
Länge leve Dino!
 
Läs mer om våra vänner på https://www.facebook.com/dinovember alternativt via http://dinovember.tumblr.com/