Tillväxtzoner

Det finns ett allt större behova av förskolor i Stockholms området. På Liljeholmskajen saknas det markanvisningar för friliggande förskolor, därför placeras förskolorna nu ut  i bottenvåningarna på kvartersbebyggelsen. I kvarteret Sjövikstorget 2 har Rotstein Arkitekter, i samarbete med JM och Liljeholmen-Hägerstens stadsdelsförvaltning, hyresgästanpassat och skräddarsytt lokalerna i entréplanet till en förskola.

Förskolans funktionsbeskrivning har tidigt kommit in i processen och programmet har därför kunnat påverka både plandispositionen och fasadutformningen, vilket gett förskolan utrymme för sina specifika behov.

Man har integrerat förvaring i väggar och trappor med lekytor, kojor och grottor, vilket naturligt leder till lek och kreativitet.

Härligt!

 
 
se fler bilder på http://r2a.se/forskolan-sjotorget-2/

Kommentera här: