Lekfulla väggar för lärande

St. Clare's Parish Center, Early Childhood Development Center, NY. Detta renoveringsprojekt tar verkligen fasta på att arkitektur påverkar barns sätt att lära.  Arkitekterna, studio 16 architecture, som ligger bakom designen av denna katolsk förskola i NY,  ville ta fasta på att barn lär via leken. Ambitionen har varit att arkitekturen skall stötta lärande via leken genom att låta väggarna spela en större roll än bara rumsavskiljare.

 

På ett lekfullt sätt har arkitekterna lyckats bädda in funktioner som förvarning, plats för dokumentation och pentryenheter samtidigt som de bjuder in till lek. Konceptet bygger på två zoner i skolan där den första delen som består av entré och galleri skall stimulera barnens sinnen med väggar som visuellt kröker sig och som taktilt skiljer sig i material. Väggarna, som knäcker på mitten, skapar samtidigt olika rumsbilder med två horisonter för den vuxna och  för barnet.  Den andra zonen, som är rum för lärande, bygger på det abstrakta för att fokusera och skapa en miljö som främjar inlärning

Projektet är från 2001 men utmanar fortfarande betraktaren. Läs mer på http://s16a.com/st-clares-parish-center.html

Kommentera här: