Barnens plats i staden

Barnens rätt till lek är inte alltid en självklarhet när plats för lek inte går att finna i våra storstäder. Allteftersom städer växer och förtätas har barnens plats i staden blivit ett kärt ämne under de senaste åren. I barnkonventionens skrivs det om barns rätt till fysiska miljöer av olika slag. Därför behövs grönområden, parker och torg, men även gator som inbjuder till lek och som värnar om den lilla människans plats bland bilar och storstadsbrus. Så låt oss inspireras av dessa exempel och släpp in leken till våra städer igen!
 
Factoria Joven skatepark fotokälla: ©Iwan Baan, Mies van der Rohe Award 2013
Sagolekplatsen i Malmö fotokälla: http://melkerlarsson.wordpress.com
Golden Gate park San Francisco fotokälla: http://sayyestohoboken.com
 Barn som leker på gatan i New York 1937