Möjligheter

I kåkstaden Vigia del Fuerte, som är en del av departementet Antioquia i Colombia, kan man bara ta sig via flyg på en timmes resa med ett litet plan alt en helikopter från staden Medellín, eller på en sjudagars båtresa längs Atratofloden. Ursprunget av befolkningen i denna lilla stad är en blandning av afrikanska ättlingar, mestiser och Embera urfolk. Befolkningen bor i närliggande samhällen som omger den lilla tätorten vid floden. Här har Plan B  arkitekter ritat en ny skola, tanken är att ge  ursprungsbefolkningen korta eller konstanta perioder under hela året där de kan få bo, sova, få mat och utbildning från elementär till höga skolprogram utan att behöva lämna sina stammar permanent.
 
Både de urbana, sociala och ekologiska förhållanden på platsen är mycket komplexa: en gång om året under monsunsäsongen stiger floden och översvämmar hela staden i flera månader, därför är de flesta byggnaderna konstruerade med styltor och pelare och anslutna till varandra genom en serie av rudimentära trägångar. Under monsunsäsongen sker kommunikationen via chalupas - en traditionell liten träbåt- med vilken människor kan röra sig från en plats till en annan när vägarna försvinner.
 
Den nya skolbyggnaden är belägen i den norra delen av staden, nära regnskogen. Skolan är tänkt som en täckt och flexibel gatan som kan användas och korsade från ena sidan till den andra och stöds av två parallella remsor av klassrum, sovrum, kontor, badrum och tjänster. Förslaget syftar till att vara genomsläppliga arkitekturen om användningsområden och material anpassade till det lokala vädret och landsbygdsförhållanden.
 
 
Den dåliga bärkraften i marken tvingade konstruktionen att vara en mycket låg vikt. Byggnaden vilar på 50  mikropålar med en medellängd på 15 meter under marknivå, ovan detta är en strukturerad platta av betongpelare och balkar resistent mot vatten. Från betongplattan och uppåt, är strukturen upp i stål för att göra det lättare men också resistenta mot den höga luftfuktigheten i den tropiska fuktiga ekosystem. Till fasaderna undvek man de infödda träe, på grund av det faktum att de är hotade arter och i stället beslutat att använda immuniserade furu som odlas i områden nära Medellín, vilket man sedan transporterade med båt till platsen. Taket är en växling av termo akustiska genomskinliga och ogenomskinliga metall kakel. All transport av material planerades med mycket begränsning av vikt, storlek, budget och tillgången på grund av svårigheterna att nå staden.
 
Men vi kan konstatera att även av små förutsättningar går det att skapa rum, funktioner och arkitektur!
 
Titta gärna mer på Plan B hemsida. http://www.planbarquitectura.com/

Tillbaka till skolan

I dagarna välkomnas eleverna tillbaka efter ett långt sommarlov. Tänk att få hålla kvar i den soliga sommaren ett litet tag till genom att få börja i den här solgula skolbyggnaden. Skolan som ligger i Panguipulli, Chile är ritat av arkitekterna Gubbins ArquitectosSkolan kom till av samma anledning som många av de svenska nybyggda skolorna där de små byskolorna lades ner och slogs samman till en skola. Arkitekternas ambition har försökt bibehålla småskaligheten genom att dela upp byggnaden i tre mindre skolor där varje arbetslag samlas kring gemensamma torg som badar i ljus och med härlig volym. Hatten av för enkelhet med en härlig twist med färg.
Källa: Archdaily.com  © Marcos Mendizabal
Källa: Gubbins Arquitectos
Källa: Gubbins Arquitectos
Källa: Archdaily.com  © Marcos Mendizabal
Källa: Archdaily.com  © Marcos Mendizabal
Källa: Archdaily.com  © Marcos Mendizabal
Källa: Archdaily.com  © Marcos Mendizabal
Källa: Archdaily.com  © Marcos Mendizabal

Vibeengskolan

Är en härligt röd grundskola placerad i staden Haslev i Danmark. Med ett integrerat energi och hållbarhetstänk.
 
Genom att placera ut externa utbildnings zoner och ge detta ett tak som skapar de perfekta möjligheten för både installation av solpaneler mot söder och takfönster mot norr får man fram skolans låga energistatus.
 
Lekfullheten och det livliga uttrycket som i kombination med en nära kontakt med naturen och ljuset, stimulerar glädjen i att lära sig i en utmanande miljö för både barn och vuxna.
 
Hatten av till Arkitema arkitekter säger vi!
läs gärna mer på Arkitemas hemsida, http://arkitema.dk