tar leken någonsin rast?

Skolklockan ringer ut för rast, där ordet rast signalerar att barnen får möjlighet att leka av sig. Här anar vi ett generalfel i den svenska skolan för vi vet alla att vi lär oss som bäst via den utforskande och nyfikna leken som stimulerar alla våra sinnen. För ärligt, tar barn NÅGONSIN paus i leken? Iaktar du ett barn inser du ganska fort att leken hela tiden är en konstant och att leken enkelt följer med barnet även om förutsättningarna runt omkring den ändrar karaktär. Så varför tar skolan inte fasta på den lärande leken? 
Här har skolan mycket att lära av förskolan som inte drar någon gräns mellan lek och lärande. Utan pedagogerna följer med i barnets lek och hjälper barnet att reflektera och formulera kring de som de tillsammans utforskar, både i den inre och yttre miljön. På en del skolgårdar kan man idag hitta pedagogiska uteklassrum vilka egentligen är en kopia av klassrummet med barnen som stilla mottagare av lärarens budskap. Uteklassrummet hjälper visseligen till att sudda ut gränsen mellan lärande och lek som exemplet nedan där Tezuka Architect tåtat ihop ett klassrum runt ett träd i Fuji Japan. Men vår undran, är om den lärande leken behöver några bestämda platser överhuvudtaget. 
Foto © Tetzuka Architects

Photos © Tetzuka Architects
Photos © Tetzuka Architects

Photos © Tetzuka Architects

dags att flytta ut vårt teepee

Sommar och sol, då flyttar vi ut lektältet som ger oss skugga och svalka en varm sommardag. På nätet vimlar det av fantastiska kreationer av den så kallade Teepeen som förra året slog igenom med dunder och brak i många inredningstidningar och bloggsajter. Här kommer några.
Vårt alldeles egna teepee inköpt på Granit sommaren 2013
teepee från Etsy
teepee från Etsy

att bestiga ett berg

Just nu skissas det för fullt på en ny F-6 skola där även förskolan skall ingå. Verksamheten för den nya skolan ser detta som en möjlighet att skapa en skolmiljö med mjuka övergångar mellan skola och förskola, där barnet får möjlighet att växa i sin takt. Vi ser det lite som att bestiga ett berg, där varje litet steg i barnets utveckling, belönas med nya perspektiv över sin omvärld. Så varför inte skapa just ett "berg" i den byggda skolmiljön där barnet får utmanas, se och synas men även finna en plats att samverka med andra. Här är ett axplock av några exempel som inspirerat oss.
Social Topography , Mexico av BNKR Arquitectura Foto:Emelio Barjau
Ama´r Children´s Culture House, Danmark av Dorte Mandrup Foto: Torben Eskerod
Pixy Hall Kindergarten, Japan av Moriyuki Ochiai Architects Foto: Atsushi Ishida /Nacasa & Partners
Kinderboekenmuseum i Holland, av Platvorm agency and Grob Enzo
Förskolan Sjötorget, Sverige, Stockholm av Rotstein Arkitekter