tar leken någonsin rast?

Skolklockan ringer ut för rast, där ordet rast signalerar att barnen får möjlighet att leka av sig. Här anar vi ett generalfel i den svenska skolan för vi vet alla att vi lär oss som bäst via den utforskande och nyfikna leken som stimulerar alla våra sinnen. För ärligt, tar barn NÅGONSIN paus i leken? Iaktar du ett barn inser du ganska fort att leken hela tiden är en konstant och att leken enkelt följer med barnet även om förutsättningarna runt omkring den ändrar karaktär. Så varför tar skolan inte fasta på den lärande leken? 
Här har skolan mycket att lära av förskolan som inte drar någon gräns mellan lek och lärande. Utan pedagogerna följer med i barnets lek och hjälper barnet att reflektera och formulera kring de som de tillsammans utforskar, både i den inre och yttre miljön. På en del skolgårdar kan man idag hitta pedagogiska uteklassrum vilka egentligen är en kopia av klassrummet med barnen som stilla mottagare av lärarens budskap. Uteklassrummet hjälper visseligen till att sudda ut gränsen mellan lärande och lek som exemplet nedan där Tezuka Architect tåtat ihop ett klassrum runt ett träd i Fuji Japan. Men vår undran, är om den lärande leken behöver några bestämda platser överhuvudtaget. 
Foto © Tetzuka Architects

Photos © Tetzuka Architects
Photos © Tetzuka Architects

Photos © Tetzuka Architects

Mångsida

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen inbjöd i September 2013 till en projekttävling av Grevegårdsskolan, en F-9 skola med 5 avdelningar förskola och kompletterande idrottshall. Tävlingen är nu avgjord och de lyckliga vinnarna är Tengbomgruppen med sitt förslag "Mångsida".
 
Kreativt, lärande och inspirerande!
 
Mer på Tengbomgruppens hemsida http://www.tengbom.se/
 

Förskola med Odling

Vo Trong Nghia Arkitekter har ritat en förskola för ca 500 barn i staden Dong Nai i Vietnam. Ett myckket speciellt projekt som är en prototyp av ett hållbart utbildningsområde i ett tropiskt klimat. Med hjälp av Arkitekt-och mekaniska energisparande metoder tillämpas bland annat; gröna tak, PC-betong lamell för skuggning, med hjälp av återvinningsmaterial, återvinning av vatten, sol varmvatten med mera. Dessa enheter är utformade synligt för barn att inse den viktiga roll vi alla spelar för ett hållbart samhälle.
Likt en grön orm slingrar sig taket runt sig själv och bildar tre innergårdar. Gårdarna skapar trygghet och en säkerhet medans taket som utgörs till största delen av odlingar ger barnen både utbildning och skapar nyfikenhet i sina upplevelser. Byggnaden är en av pilotprojektet för LOTUS, den gröna Betyg av Vietnam Green Building Council (Silver, provisoriska certifikat).