tar leken någonsin rast?

Skolklockan ringer ut för rast, där ordet rast signalerar att barnen får möjlighet att leka av sig. Här anar vi ett generalfel i den svenska skolan för vi vet alla att vi lär oss som bäst via den utforskande och nyfikna leken som stimulerar alla våra sinnen. För ärligt, tar barn NÅGONSIN paus i leken? Iaktar du ett barn inser du ganska fort att leken hela tiden är en konstant och att leken enkelt följer med barnet även om förutsättningarna runt omkring den ändrar karaktär. Så varför tar skolan inte fasta på den lärande leken? 
Här har skolan mycket att lära av förskolan som inte drar någon gräns mellan lek och lärande. Utan pedagogerna följer med i barnets lek och hjälper barnet att reflektera och formulera kring de som de tillsammans utforskar, både i den inre och yttre miljön. På en del skolgårdar kan man idag hitta pedagogiska uteklassrum vilka egentligen är en kopia av klassrummet med barnen som stilla mottagare av lärarens budskap. Uteklassrummet hjälper visseligen till att sudda ut gränsen mellan lärande och lek som exemplet nedan där Tezuka Architect tåtat ihop ett klassrum runt ett träd i Fuji Japan. Men vår undran, är om den lärande leken behöver några bestämda platser överhuvudtaget. 
Foto © Tetzuka Architects

Photos © Tetzuka Architects
Photos © Tetzuka Architects

Photos © Tetzuka Architects

KU65 kids club

En tandvårdsklinik, ja vad tänker man då, inga positiva tankar? Kanske på en hygienisk och steril atmosfär, den klassiska "vita färgskala" och sist men inte minst den typiska lukten.
 
Men det är just med en sådan bakgrund man kan vända på konceptet, tänka utanför boxen!
 
Det är just vad Graft arkitekter gjort, skapat en atmosfär mer lik ett spa, cafe, hotell, resturang.
Har dom lyckats? Ja, det känns så!
 
 Läs gärna mer projektet i Berlin som stod klart 2011 och om varför det blev som det blev, http://graftlab.com/
 
 

Day care i Hamburg

Den två våningar höga byggnaden som ligger på kanten av ett parkliknande grönområden, vid innerstaden av Hamburg-Eimsbüttel, har en rektangulära form. Byggnaden är uppbyggt kring ett mycket kompakt tvåvånings allrum som fungerar som ett lekrum och piazza.

Inspirerad kommer av historien om Beiersdorf AG, har därför byggnaden fått det abstrakta utseendet av ett medicinskåp. Likt ett skåp med massor av funktionella fack, kan fasaden ha en mängd olika ändamål, generösa glaspartier som ger en öppen miljö, helt enkelt erbjuda de bästa förutsättningarna för att leka fram det pedagogiska arbetet.

Dom färgade ramarna göra att fasaden på utsidan ger barnen en orientering och identifiering med sina grupper på insidan. Formen uppmuntrar till att vara plattformar, lådor, objekt att sitta och klättra på. Fantasin sätter gränser.

 
 
läs gärna om andra projekt på http://www.kadawittfeldarchitektur.de/