Möjligheter

I kåkstaden Vigia del Fuerte, som är en del av departementet Antioquia i Colombia, kan man bara ta sig via flyg på en timmes resa med ett litet plan alt en helikopter från staden Medellín, eller på en sjudagars båtresa längs Atratofloden. Ursprunget av befolkningen i denna lilla stad är en blandning av afrikanska ättlingar, mestiser och Embera urfolk. Befolkningen bor i närliggande samhällen som omger den lilla tätorten vid floden. Här har Plan B  arkitekter ritat en ny skola, tanken är att ge  ursprungsbefolkningen korta eller konstanta perioder under hela året där de kan få bo, sova, få mat och utbildning från elementär till höga skolprogram utan att behöva lämna sina stammar permanent.
 
Både de urbana, sociala och ekologiska förhållanden på platsen är mycket komplexa: en gång om året under monsunsäsongen stiger floden och översvämmar hela staden i flera månader, därför är de flesta byggnaderna konstruerade med styltor och pelare och anslutna till varandra genom en serie av rudimentära trägångar. Under monsunsäsongen sker kommunikationen via chalupas - en traditionell liten träbåt- med vilken människor kan röra sig från en plats till en annan när vägarna försvinner.
 
Den nya skolbyggnaden är belägen i den norra delen av staden, nära regnskogen. Skolan är tänkt som en täckt och flexibel gatan som kan användas och korsade från ena sidan till den andra och stöds av två parallella remsor av klassrum, sovrum, kontor, badrum och tjänster. Förslaget syftar till att vara genomsläppliga arkitekturen om användningsområden och material anpassade till det lokala vädret och landsbygdsförhållanden.
 
 
Den dåliga bärkraften i marken tvingade konstruktionen att vara en mycket låg vikt. Byggnaden vilar på 50  mikropålar med en medellängd på 15 meter under marknivå, ovan detta är en strukturerad platta av betongpelare och balkar resistent mot vatten. Från betongplattan och uppåt, är strukturen upp i stål för att göra det lättare men också resistenta mot den höga luftfuktigheten i den tropiska fuktiga ekosystem. Till fasaderna undvek man de infödda träe, på grund av det faktum att de är hotade arter och i stället beslutat att använda immuniserade furu som odlas i områden nära Medellín, vilket man sedan transporterade med båt till platsen. Taket är en växling av termo akustiska genomskinliga och ogenomskinliga metall kakel. All transport av material planerades med mycket begränsning av vikt, storlek, budget och tillgången på grund av svårigheterna att nå staden.
 
Men vi kan konstatera att även av små förutsättningar går det att skapa rum, funktioner och arkitektur!
 
Titta gärna mer på Plan B hemsida. http://www.planbarquitectura.com/

från kruka till verklighet

att en förskola kan växa fram från en så simpel idé som en kruka kittlar sinnet och visar verkligen att inspiration går att finna överallt i det stora som det lilla. Det är just detta vi på hideandseekblogg vurmar för. Här är det Cobe arkitekter som genom att tolka den befintliga bebyggelsens tegelarkitektur, landade i en modern version av terracottakrukan och lyckades på så sätt vinna tävlingen om att få designa Författarhuset som är en ny förskola i Köpenhamn. Visst liknar det krökta formspråket Tham & Videgårds förskola Tellus, men vad gör det. Vi kan inte få nog av dessa byggnader som på nått sätt speglar den moderna människans önskan att få bryta från tidigare normer. Det stora plusset för denna förskola är att de inre rummen fulkommligt badar i ljus och skapar fantastiska rumsliga kvalitéer för barnen och deras pedagoger.
 
BIldkälla: Cobe
BIldkälla: Cobe
BIldkälla: Tham & Videgård
BIldkälla: Cobe
BIldkälla: Cobe
BIldkälla: Cobe